Nagrody Gospodarcze ZPP

Konkurs „Nagroda Gospodarcza ZPP” obejmuje swoim zasięgiem dwa obszary:

  • małe i średnie firmy – i promuje te, najbardziej wyróżniające się, innowacyjne, o wysokiej dynamice rozwoju. Nagrody przeznaczone są dla firm, które zatrudniają do 250 pracowników.
  • otoczenie biznesowe MSP – nagrody zostaną wręczone instytucjom i osobom (polityk, dziennikarz, instytucja, ekonomista), których działania służą rozwojowi przedsiębiorczości oraz które wspierają środowisko małych i średnich firm.

Prawo do zgłaszania kandydatów mają laureaci wcześniejszych edycji, Zarząd ZPP oraz Zarząd WEI.

W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna i wyróżnienia.

„Nagroda gospodarcza ZPP” ma charakter wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w zakresie przedsiębiorczości lub jej wspierania.

Podczas Gali może zostać przyznana również Nagroda Specjalna Prezesa ZPP.

Kategorie nagród

Laureaci wcześniejszych edycji

Rok 2011

DZIENNIKARZ – Tomasz Wróblewski

INSTYTUCJA – Prezydent Miasta Chełm, Agata Fisz

POLITYK – Jolanta Fedak

EKONOMISTA – Krzysztof Dzierżawski

 

Rok 2012

DZIENNIKARZ – Paweł Blajer

INSTYTUCJA – Forum Obywatelskiego Rozwoju

POLITYK – Michał Jaros

EKONOMISTA – Mateusz Machaj

 

Rok 2013

DZIENNIKARZ – Bartosz Marczuk

INSTYTUCJA – Fundacja Republikańska

POLITYK – Jarosław Gowin

EKONOMISTA – Prof. Witold Kwaśnicki

 

Rok 2014

DZIENNIKARZ – Piotr Aleksandrowicz

INSTYTUCJA – Stowarzyszenie Koliber

POLITYK – Jacek Męcina

EKONOMISTA – Paweł Dobrowolski

Główni Partnerzy

Pozostali Partnerzy