Przyjazna Firma MSP

Konkurs Firma Przyjazna MSP (Firma Przyjazna Małym i Średnim Przedsiębiorcom) jest przedsięwzięciem, którego celem jest wyłonienie firm oferujących najlepsze usługi i produkty małym i średnim przedsiębiorstwom. Projekt adresowany jest do podmiotów, dla których firmy z sektora MSP są istotnymi klientami lub kontrahentami biznesowym.

Firma Przyjazna MSP to wyjątkowo rzetelna nagroda dla największych firm i spółek obecnych na polskim rynku.

Zasady nagradzania

Zasady nagradzania
Nagrody i certyfikaty przyznawane są na podstawie badań rynkowych realizowanych przez Maison&Partners, na podstawie kryteriów opracowanych przez prof. UW Dominikę Maison.Firma Przyjazna MSP będzie badaniem preferencji przeprowadzonym metodą CAWI wśród reprezentatywnej pod względem ilości zatrudnianych pracowników grupy MSP(do 250 zatrudnionych). Przebadanych zostanie 500 właścicieli firm lub osób decyzyjnych. Nagroda zostanie przyznana tym firmom, które w badaniu uzyskają wynik powyżej 60 punktów na skali 100 punktowej. Firma, która przekroczy próg 60 punktów, otrzyma tytuł FIRMY PRZYJAZNEJ MSP 2020.